Míguez Miramontes

Professor

Area of Physiology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de CC Experimentais
Bloque A, Floor 2, Laboratorio 31

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 386
jmmiguez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01307 | Fisioloxía animal II
V02G031V01108 | Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Fisioloxía de Peixes

Research topics

  • Interacción: mecanismos de control da inxesta en peixes – resposta ao estrés
  • O eixo hipotálamo-hipófise-interrenal e a resposta ao estrés en peixes
  • Fisioloxía do órgano pineal e da melatonina