Pardo Gamundi

Professor

Area of Ecology
Department of Ecology and Animal Biology

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Planta 2, Laboratorio 41
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 585
ipardo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01306 | Ecología II

 

Research

Research group

Ecoloxía Acuática

Research topics

  • Ecoloxía de sistemas acuáticos continentais
  • Estrutura de comunidades acuáticas e funcionamento fluvial
  • Sistemas de clasificación do estado ecolóxico en sistemas acuáticos